Skip to main content
Find a provider
Call now

Non-discrimination statement - Polski

Crossing Rivers Health postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer (TTY: 1-608.357.2322).

Back to top

Contact us

37868 US Hwy 18
Prairie du Chien, WI 53821
608.357.2000

In this section